Başkan

ZEHRA CANBOLAT

İngilizce Öğretmeni ve Eğitmenidir. Öğretmen yetiştirme ve dijital araçların kullanımı konusunda Türkiye’de (Board of Education) ve yurtdışında (Cambridge University-Bell Education Center) birçok eğitim almış ve Yönetim Kurulu bünyesinde ülke genelinde öğretmenlerin metodolojik eğitimi konusunda birçok eğitim vermiştir. Eğitim. Cambridge Üniversitesi’nde yapılan TKT (Teaching Knowledge Test) yeterlilik düzeyi 4. bant olarak belirlenmiştir. 2007 yılından bu yana ulusal ve uluslararası projelerde yer alan üyemiz, siber zorbalık, yabancı dil öğretiminde kullanılan yaklaşımlar ve kültür konularında çalışmalar yapmakta, son 3 yıldır Çevre bilinci ve Avrupa bilinci konularında projeler yürütmektedir.

Üyeler

Sebla Döner Hacettepe Üniversitesi Almanca Öğretmenliği mezunu, Çukurova Üniversitesi Alman Dili Eğitimi müzmin doktora öğrencisi. Milli Eğitim Bakanlığı 18 yıllık Almanca öğretmeni. Evli ve bir oğul, bir kız çocuğu annesi. u18 yıllık öğretmenlik hayatının 10 yılı ulusal ve uluslararası projelerle uğraşmış, bir çok gençle güzel işlere imza atmıştır. Eğitimde yeni yaklaşımlar, göçmenlik ve sosyal girişimcilik proje ve ilgi alanlarının odak noktasıdır.