Yenilikçi Eğitim Derneği 2020 Mart ayında Çukurova/Adana/ Türkiye’de kurulmuştur. Derneğimizin kurucu üyeleri öğretmenlerdir. Derneğimizin bünyesinde farklı iş kollarından üyeler bulunmaktadır.

Derneğimizin hedef kitlesi çocuklardan yaşlılara kadar çok geniş bir topluluğu kapsamaktadır. Derneğimiz, hedef kitlesine hitap eden yenilikçi eğitim yöntemlerini araştırır keşfeder ve hayata geçirir. Çağdaş dünya ile bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak için çalışmalar yapar ve sivil topluma rehberlik eder.

Değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayacak, sürekli öğrenen ve paylaşan bir kuruluş halinde çalışmak temel prensibidir.

Çalışma alanları içinde gençlik projeleri oluşturmak, eğitim atölyeleri planlamak, Ab projeleri yürütmek ve sivil toplum hizmetleri yapmak ön plandadır.

Derneğimiz hedef kitlemizin ulusal ve uluslararası düzeylerde deneyimler kazanmalarını ve daha aktif toplumsal roller üstlenmelerini sağlayacak sosyal ve kültürel çalışmalar yürütmektedir.