Toplumsal örgütlenmeyi destekleyerek katılımcı demokrasinin kökleşmesine,Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine, katkıda bulunmaktır.