My Dıgıtal Ecologıcal Lıbrary

2023-1-FR01-KA220-SCH-000160727

Fransa Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen ve 2 yıl sürecek olan “Dijital ve ekolojik kütüphanem” projesinin temel amacı, çevre koruma alanında çalışmak ve uygulamalı ekolojik faaliyetler yoluyla öğrencilerin ve öğretmenlerin öğretme ve öğrenme alanındaki yeterliliklerini geliştirmektir. İlk toplantı 11-13 Aralık 2023 tarihleri arasında Fransa’nın Chambery şehrinde Hydraulique Sans Frontieres ve Lycée des métiers Gabriel Péri liderliğinde gerçekleşmiştir. Proje çıktılarının detaylı konuşulduğu bu toplantıda kalite izleme ile ilgili görev tanımları belirlenmiştir.

10-14 Mart 2024 Öğrenme Öğretme Faaliyeti Gent Üniversitesinde Gerçekleşti

Chambery buluşmasının ardından hızlı bir çalışma dönemine giren proje ekibi öncelikle ihtiyaç analizi için öğretmen ve öğrencilerle odak grup çalışmalarına başlamıştır. 5 okul ortaklığının müfredat incelemeleri de tamamlanmış, ve ortak müfredat oluşturulmuştur. Ayrıca Ocak ayında bir Online LTT gerçekleştirilmiş, ihtiyaç analizi sonuçları ve iyi uygulamalar paylaşılmıştır.

Ortak Müfredatın oluşması ile birlikte “nasıl materyaller oluşturmalıyız” sorusuna cevap bulunduğu bir eğitim faaliyeti gerçekleşmiştir. Farklı uygulamaların da paylaşıldığı eğitimde derneğimiz üyeleri de kendi görevleri ile ilgili bilgilendirme yapmışlardır

Leave Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir