Project Number: 2022-1-RO01-KA220-SCH-000085964

Kick off Meeting

Müfredat açısından iklim değişikliği, içeriğin öğretilmesinden daha fazlasını gerektiren zorlu bir sosyo-bilimsel konudur. Bir olgu olarak, disiplinler arası bilgiyi içerir ve öğrenciler, bunu açıklamaya yardımcı olmak için farklı okul derslerinde öğretilen bilgilerden faydalanmakta zorlanırlar.

Öğrencilerin iklim değişikliğini anlamaları ve yeterli bilgiye sahip olmaları için iklimi bir sistem olarak anlamaları ve iklim bilgisini kullanıp analiz edebilmeleri gerekmektedir.Öğrencilerin iklim anlayışını ve çevrenin mevcut durumuna ilişkin farkındalıklarını artırmak için yeni eğitim yaklaşımlarına ihtiyaç vardır.
CBS, güvenilir iklim bilimi içeriğini keşfetme fırsatları ve yalnızca küresel ortalamalara değil, yerel perspektiflere de odaklanacak şekilde oluşturulabilecek yaşa uygun uygulamalı faaliyetler sunar. Bu bağlamda, Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin her okul eğitimde Küresel Isınma Krizi ile mücadelesinde kullanılmasını hedef alan projemiz “Gis for Gist of Europe” un ilk Ulusötesi toplantısı Letonya’nın Riga kentindeki Riga Secondary School NR:25 ev sahipliğinde gerçekleşti. Belçika, Estonya, İspanya,Türkiye, Romanya ve Letonyalı kurumların ortaklığı ile oluşan projemiz 24 ay sürecek ve eğitimci/öğrenenlerin faydalanacağı bir e-Öğrenme modülü oluşturulacaktır.

2nd LTTA Ghent-BELGIUM

Derneğimizin de ortağı olduğu “Gis for Gist of Europe” adlı Erasmus+ KA 220 projemizin 2.LTT buluşması Belçika’nın Ghent kentinde Eurogeo ev sahipliğinde 27-31 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleşti. 5 gün süren “E- öğrenme modülü için video hazırlama kursu” içeriğiyle gerçekleşen öğretme ve öğrenme etkinlikleri Prof.Dr.Rafael De Miguel Gonzalez, Karl Donert, Alistair Hamill ve Sophie Wilson’ın katkılarıyla başarıyla tamamlandı.