My Dıgıtal Ecologıcal Lıbrary

2023-1-FR01-KA220-SCH-000160727 Fransa Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen ve 2 yıl sürecek olan “Dijital ve ekolojik kütüphanem” projesinin temel amacı, çevre koruma alanında çalışmak ve uygulamalı ekolojik faaliyetler yoluyla öğrencilerin ve öğretmenlerin öğretme ve öğrenme alanındaki yeterliliklerini geliştirmektir. İlk toplantı 11-13 Aralık 2023 tarihleri arasında Fransa’nın Chambery şehrinde Hydraulique Sans Frontieres ve Lycée des métiers Gabriel