Ensurıng Integratıon wıth Cooperatıve Learnıng ın Mıxed Classrooms

Project number: 2022-1-AT01-KA210-SCH-83650 Project Acronym: Co-Learning Avusturya Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen Erasmus+ ”Ensuring Integration with Cooperative Learning in Mixed Classrooms” projesinin ilk hareketliliği 14-18 Kasım tarihinde Yenilikçi Eğitim Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleşti. Avusturya’dan Die Brücke des Friedens, Mersin’den Yusuf Bayık İlkokulu, Kuzey Makedonya’dan Toli Zordumis İlkokulu ve Romanya’dan Teoretic Serban Voda Lisesi’nden katılımcılar; Özel eğitim