My Dıgıtal Ecologıcal Lıbrary

2023-1-FR01-KA220-SCH-000160727 Fransa Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen ve 2 yıl sürecek olan “Dijital ve ekolojik kütüphanem” projesinin temel amacı, çevre koruma alanında çalışmak ve uygulamalı ekolojik faaliyetler yoluyla öğrencilerin ve öğretmenlerin öğretme ve öğrenme alanındaki yeterliliklerini geliştirmektir. İlk toplantı 11-13 Aralık 2023 tarihleri arasında Fransa’nın Chambery şehrinde Hydraulique Sans Frontieres ve Lycée des métiers Gabriel

Ensurıng Integratıon wıth Cooperatıve Learnıng ın Mıxed Classrooms

Project number: 2022-1-AT01-KA210-SCH-83650 Project Acronym: Co-Learning Avusturya Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen Erasmus+ ”Ensuring Integration with Cooperative Learning in Mixed Classrooms” projesinin ilk hareketliliği 14-18 Kasım tarihinde Yenilikçi Eğitim Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleşti. Avusturya’dan Die Brücke des Friedens, Mersin’den Yusuf Bayık İlkokulu, Kuzey Makedonya’dan Toli Zordumis İlkokulu ve Romanya’dan Teoretic Serban Voda Lisesi’nden katılımcılar; Özel eğitim